Bezoek NEN-EGIZ op het ICT & Health congres

9 juni 2021

Op 17 juni 2021 opent ICT & health virtueel de deuren van het grootste, jaarlijks terugkerende congres voor de zorg over de toekomst van de zorg, slimme innovaties, relevante technologieën, randvoorwaarden, ondersteuning en duurzame samenwerkingen.

NEN is ook aanwezig op het congres en geeft uitleg over het programma NEN | EGIZ. Dit programma is geïnitieerd in kader van het wetsvoorstel ‘Wegiz’. Samen met het zorgveld gaat NEN normen opstellen voor geprioriteerde specifieke elektronische gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners. Bestaande normen worden geactualiseerd en er zullen nieuwe normen en certificatieschema’s worden ontwikkeld. Heeft u vragen over het NEN | EGIZ programma? Bezoek onze virtuele stand, wij beantwoorden uw vragen graag.

ZIJ-SESSIE: RONDETAFELGESPREK NEN EGIZ  van 13:40 tot 14:10 uur

Tijdens een zij-sessie houdt Shirin Golyardi, consultant NEN Zorg & Welzijn, een rondetafelgesprek met gastsprekers William Goossen, Results4Care, Jaap Dik, apotheker en vertegenwoordiger van de brancheorganisatie KNMP en Bas van Bergen, zelfstandig apotheker. Hier zal het belang van het normontwerp NEN 7503, de norm voor de gegevensuitwisseling voorschrijven en terhandstelling van medicatie voor zowel de zorgaanbieders als de leveranciers worden toegelicht, alsook de norm NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging dat bij elke gegevensuitwisseling van belang is.

U kunt zich hier gratis opgeven om het congres te bezoeken. Wij begroeten u graag in onze virtuele stand of bij onze zij-sessie!

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer