Informatiebijeenkomst voor beeldbeschikbaarheid in de zorg

19 mei 2021

NEN start een normontwikkelingstraject om afspraken vast te leggen over het elektronisch uitwisselen van medische beelden en verslag. Op 24 juni 2021 van 10:00 tot 11:00 uur wordt er tijdens een online informatiebijeenkomst ingegaan op het normontwikkelingstraject en mogelijkheden tot deelname.

De norm wordt ontwikkeld in het kader van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). In de norm worden eisen vastgelegd over hoe gegevens uitgewisseld moeten worden en hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn. De ‘taal’ en de informatie die wordt uitgewisseld, worden gestandaardiseerd. Door elektronische uitwisseling gaat de informatieoverdracht sneller, veiliger en worden minder fouten gemaakt. Dit ondersteunt het uitfaseren van papieren dossiers, fax en cd-roms.

Samenhang andere trajecten

De bijeenkomst op 24 juni 2021 gaat specifiek in op het normalisatietraject van NEN. Het ministerie van VWS zal een bijeenkomst organiseren waarin de Coalitie Beeldbeschikbaarheid presenteert hoe zij samenwerkt in het bredere traject via een informatiestandaard, kwaliteitsstandaard en normering. De datum voor deze bijeenkomst volgt nog.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 24 juni vindt van 10:00 tot 11:00 uur een online bijeenkomst plaats waarin NEN ingaat op de scope, planning, samenhang met andere normen en mogelijkheden tot deelname in dit traject.

U kunt zich hier tot 23 juni 2021 aanmelden voor de bijeenkomst.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer