Ministerraad stemt in met verplichte elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

28 april 2021

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling is door de minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, ingediend in de ministerraad en aangenomen. Deze wet maakt het verplicht voor zorgverleners om in de toekomst gegevens elektronisch uit te wisselen. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Tweede Kamer.

Initiatief van de zorg

Het verzoek om een dergelijke wet komt uit de zorgsector zelf. In 2018 is er aan de toenmalige minister Bruins een verzoek gedaan om de regie te pakken om elektronische gegevensuitwisseling te versnellen. Nu gebeurt dat op allerlei verschillende manieren, ook vaak handmatig, waardoor er een te groot risico is op het verkeerd overnemen van patiëntgegevens. Met alle gevolgen van dien! Bijvoorbeeld doublures bij onderzoeken of vermijdbare fouten van medische specialisten.

Zelfde taal, zelfde techniek

Het is belangrijk dat alle betrokkenen in een medisch traject dezelfde gegevens en vaktermen gebruiken. Nu kan het voorkomen dat een verpleger ‘bb’ interpreteert als ‘bovenbeen’ terwijl de arts ‘bovenbuik’ heeft bedoeld. Eenheid van taal zorgt ervoor dat deze misverstanden niet meer voorkomen. Hetzelfde geldt voor de techniek. Alle ict-systemen moeten in staat zijn met elkaar te communiceren. Het is niet nodig dat alle zorgverleners hetzelfde systeem gebruiken, maar wel dat deze systemen onderling foutloos kunnen communiceren en één taal spreken. De wet voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg moet bewerkstelligen dat dit in de toekomst ook daadwerkelijk wordt gedaan.

Opdracht aan NEN

In opdracht van het Ministerie van VWS gaat NEN, samen met het zorgveld, NEN-normen en certificatieschema’s ontwikkelen. Deze normen zullen de eisen beschrijven, die aan taal en techniek moeten worden gesteld, voor het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens. Certificerende instellingen gaan toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer