Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

26 april 2021

Maandag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. De norm wordt ontwikkeld in het kader van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Na de bijeenkomst wordt de werkgroep ‘NEN-norm BgZ’ opgericht.

Met de bijeenkomst wil NEN alle geïnteresseerden uit het zorgveld, ict-leveranciers en andere belanghebbenden informeren over de start van het normontwikkelingstraject voor de BgZ en over de nieuw op te richten werkgroep die aan de norm gaat werken. Naast sprekers van NEN komen ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, Nictiz en een zorgprofessional aan het woord.

BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg

De nieuwe norm voor de BgZ is een van de normen die ontwikkeld wordt binnen het overkoepelende NEN-programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). De norm gaat over een specifieke gegevensuitwisseling, namelijk de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Door hierover afspraken te maken wordt eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens gestimuleerd. Nictiz levert binnenkort de informatiestandaard op. Vervolgens kunnen in de norm eisen voor het uitwisselen van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg beschreven worden.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden die mee willen denken over deze nieuw te ontwikkelen NEN-norm zijn van harte uitgenodigd. De informatiebijeenkomst vindt online plaats op maandag 14 juni 2021 van 14.00 tot 15.30 uur. U krijgt toelichting op de start, de achtergrond, het doel en de praktische zaken bij de inrichting van de werkgroep. Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Meer informatie

Voor informatie over de norm en het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Tessa Vrijland, consultant NEN Zorg & Welzijn, via 015 269 03 18 of stuur een e-mail naar egiz@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer