Commentaar geven op normontwerp NEN 7503 voor gegevensuitwisseling in de zorg

9 april 2021

NEN 7503:2021 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien. NEN 7503 vormt de basis waarmee informatiesystemen zullen worden gecertificeerd om aan de eisen van het wetsvoorstel voor de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) te voldoen. Het is tot 1 juli mogelijk commentaar in te dienen en 11 mei is er een webinar over NEN 7503.

NEN 7503 heeft betrekking op de verwerking en uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Concreet bevat dit het sturen van een medicatievoorschrift (van voorschrijver naar verstrekker) en de afhandeling van dit medicatievoorschrift (van verstrekker naar voorschrijver). In het kader van de landelijke gegevensuitwisseling in de zorg wordt de verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders met betrekking tot het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie als speerpunt opgepakt. Ontwerp NEN 7503 is opgesteld in relatie met het landelijk implementatieplan Medicatieoverdracht en wordt later aangevuld met complementaire toepassingen voor medicatieoverdracht.

Wijzigingen

Een werkgroep, bestaande uit 22 verschillende belanghebbenden in het zorgveld van de elektronische gegevensuitwisseling, heeft NEN 7503 versie uit 2011 geactualiseerd op basis van nationale en internationale ontwikkelingen. Deze norm beschrijft een eerste onderdeel van de zorgbrede implementatie van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht: Medicatieproces 9 (MP9), Labwaarden voor medicatie (lab2zorg) en Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO).

Commentaar indienen

Tot 1 juli 2021 is het mogelijk om commentaar in te dienen via normontwerpen.nen.nl. Daarna gaat de werkgroep aan het werk om het ontvangen commentaar te beoordelen en te verwerken. Indien u commentaar levert op de norm, krijgt u hier een terugkoppeling op. Naar verwachting is de definitieve norm eind 2021 gereed.

Webinar

Op 11 mei van 13:00 – 14:30 wordt er een webinar georganiseerd over NEN 7503. De voorzitter van de werkgroep, de schrijvers van het normontwerp en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS zijn aanwezig om vragen over het normontwerp te beantwoorden.

Aanmelden voor het webinar ‘Normontwerp NEN 7503’.

Overige nieuwsberichten

NEN Congres: 'Samen vooruit met Wegiz'

27 juni 2022

Dinsdag 13 september 2022  10:00-16:00 uur Locatie: Muntgebouw Utrecht Welke invloed heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het zorgveld? Hoe verloopt het proces van het ontwikkelen van NEN-normen en hoe kunt u meedenken en daar een bijdrage aan leveren? Tijdens het congres wordt de Wegiz vanuit verschillende invalshoeken besproken. Naast het … Lees meer

Zorg & ICT 2022 'Samen werken aan zorg en gezondheid'

20 juni 2022

Drie dagen lang was NEN aanwezig op de vakbeurs Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. De Zorg & ICT beurs viel samen met de beurzen ‘Zorgtotaal’ en ‘Support’ en was dit jaar groots opgezet. Zorgaanbieders en ICT-leveranciers waren ruimschoots vertegenwoordigd. Een mooie gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en vakgenoten te ontmoeten. … Lees meer

Wil je meedenken over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg?

10 juni 2022

Van 3 juni tot en met 14 juli 2022 kan iedereen reageren op het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de reacties kan het ministerie het concept-besluit verder verbeteren. Het Begiz heeft gevolgen voor huisartsen en apothekers. Ook werkt dit concept-besluit een certificeringsstelsel uit voor … Lees meer