De werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies’.

7 april 2021

De werkgroep ‘Normen voor generieke functies’ gaat 2 november 2021 van start met het opstellen van een plan van aanpak. Deze werkgroep gaat uitwerken wat de bijdrage kan zijn voor generieke functies aan de bredere beweging binnen het zorgveld richting interoperabele gegevensuitwisseling.

Het streven is om dit plan eind januari 2022 gereed te hebben. Onderdeel van dit plan is ook een prioritering van de functies en het plan zal voor advies worden voorgelegd aan het Informatieberaad.

Wilt u inhoudelijk bijdragen en deelnemen aan deze werkgroep? Dan verzoeken wij u een mail te sturen aan Roesja Zwartjens via roesja.zwartjens@nen.nl

***

Maandagmiddag 17 mei organiseert NEN in opdracht van het ministerie van VWS een informatiebijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen set normen voor de generieke functies die relevant zijn voor meerdere of alle door de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan te wijzen gegevensuitwisselingen.

Na de bijeenkomst in mei wordt de werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies’ ingericht, waarin u kunt meedenken. De nieuwe werkgroep gaat eerst aan de slag met de prioritering van onderwerpen. Vervolgens zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Als deze notitie gereed is, wordt per norm een sub-werkgroep ingericht om in opdracht van de normcommissie de norm te ontwikkelen.

Doel
Het nieuwe normontwikkelingstraject heeft als doel om voor generieke functies een set normen te ontwikkelen, zodat bij elke bij wet te verplichten gegevensuitwisseling naar deze set normen verwezen kan worden.

Over de normen
De normen voor generieke functies vormen een ‘horizontale laag’ in elektronische gegevensuitwisseling en bevatten de functionele en technische eisen. In de normen komen overeengekomen afspraken te staan over de generieke functies, zoals identificatie, authenticatie, autorisatie, gerechtvaardigd gebruik, berichtenverkeer en berichtinhoud.

Eerste acties werkgroep

De werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies’ valt onder het EGIZ-project. De werkgroep ontwikkelt op korte termijn een plan van aanpak, zodat snel met de ontwikkeling van de eerst geprioriteerde normen voor generieke functies kan worden gestart. De NEN normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ heeft besloten de generieke functies geclusterd aan te gaan pakken en per cluster een norm te ontwikkelen. Nadat het plan gereed is, wordt per norm een sub-werkgroep ingericht om, in opdracht van de normcommissie, de norm te ontwikkelen.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden uit het veld, die mee willen denken over deze set normen, zijn van harte uitgenodigd. De informatiebijeenkomst vindt online plaats op maandag 17 mei 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt toelichting op de start, de achtergrond, het doel en de praktische zaken bij de inrichting van de werkgroep. Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer