‘Doe mee!’ is de belangrijke oproep tijdens webinar EGIZ

31 maart 2021

Dinsdag 30 maart vond het webinar over Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ) plaats. Ruim 500 aanwezigen zijn door het ministerie van VWS en NEN geïnformeerd over de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s in het kader van de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz).

Tijdens het webinar informeerde Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS, over de noodzaak om tot wetgeving te komen. Aan de hand van de patiëntreis en de huidige problemen rondom de relevante informatie hiervoor kwamen onderwerpen als eenheid van taal, systemen op slot en infrastructuur aan de orde. Vervolgens werd de relatie gelegd tussen de aankomende wet, waarin de geprioriteerde gegevensuitwisselingen worden vastgelegd. Voor elk geprioriteerde gegevensuitwisseling wordt een norm ontwikkeld, die naar de hiervoor relevante informatiestandaarden zal verwijzen. In parallel worden er normen ontwikkeld voor generieke functies, waarvoor binnenkort een werkgroep van start gaat.

Het eerste onderwerp dat is opgepakt binnen het programma EGIZ, is de revisie van NEN 7503 Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Het belang van deze norm werd tijdens het webinar toegelicht door NEN, Nictiz en KNMP.

We nodigen belanghebbende partijen uit om te reageren op het normontwerp dat donderdag 1 april zal worden gepubliceerd.

Kijk hier het webinar terug (tot 31 april 2021).

Meedoen?

Wilt u meepraten over de normen binnen het EGIZ-programma? We nodigen u graag uit om input te leveren aan de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie

Voor verdere informatie of vragen kunt contact met op opnemen via 015 2 690 318 of stuur een e-mail naar EGIZ@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer